Buhtis máhku buhtis luonddus

Produkt oversikt

Rein Finnbiff

Cábu

Rein indrefilet

Smarvedeahkki

Rein Mørbradbiff

Olgutldeahkki coarbealles

Rein biff

Sisdeahkki coarbealles

Rein ytrefilet

Savodeahkki

Rein grytekjøtt

Suovascoarbbealli

Oppskrifter

Forhandlere

Selges i REMA 1000 butikker i hele landet

OM MIN BOAZU

Min Boazu er samisk for “vår [felleskapets] rein.” Vi er et samisk-eid selskap i Karasjok, etablert i 2016. Vi er tuftet på Nils Hans Johnsens slakteri som ble etablert i 1932.

Reinen går på naturbeite året rundt, og sunt, godt beite gir sunt, velsmakende kjøtt.

Min Boazu har en markedsandel på over 30% på reinsdyrkjøtt i Troms og Finnmark.

Reindrift på reineiernes premisser gir gode, stabile relasjoner og fokus på den beste kjøttkvaliteten. Nye produksjonsmetoder i tett samarbeid med reineierne sikrer det beste resultatet.

OM MIN BOAZU

Min Boazu lea sámi fitnodat Kárášjogas, mas sámi eaiggádat. Fitnodat vuođđuduvvui 2016:s. Vuolggasadji lea Nils Hans Johnsena njuovahat mii vuođđuduvvui 1932:s.

Bohccot guhtot meahcis birra jagi. Buori ja lunddolaš guohtuma boađus lea dearvvašlaš ja njálgga biergu.

Ovttasbargu boazoeaiggádiid ja ealáhusa iežas eavttuid vuođul, čatná nanu oktavuođaid. Buoremus vejolaš biergokvalitehta lea dán oktavuođa guovddážis. Ođđamállet0 buvttadanvuogit hábmejuvvon ovttas boazoeaiggádiiguin addet buoremus bohtosiid.